soundArt 05 - Program Fredag | Program Lördag | Pressinformation | Boigrafier och verkkomentarer

 

 
 

HideSoundArt
Lördagen den 6 augusti 2005
Biografier och verkkommentarer

Joakim Allgulander
Breaking the ice dancing (2005)
Skulptur och ljudinstallation

Joakim Allgulander (f. 1965) började i huvudsak som målare men arbetar idag i flera olika material och tekniker. Senaste åren har mycket av arbetet skett i digitala medier men oftast är slutprodukten ett fysiskt verk
”... kanske inte en direkt längtan men åtminstone en vilja att nå världen i bilden, att kompromisslöst fångas av sin egen fantasi. Dessa bara lätt dolda hemliga världar blir som musikstycken hörda genom ett brus; en både provocerande och attraherande ogripbarhet. Så upplevs Allgulanders konstnärskap...”

 

Daniel Eideholm
Redemption 1-2 (2005) ca 30’

En mix av stycken från min senaste skiva som gavs ut på Stateart i Tyskland 2005, mer info www.stateart.de.
Daniel Eideholm (f. 1978) började sin musikaliska skolning som sångare i ett black metal-band, men när han insåg att det han tyckte var bäst var när gitarristerna stämde sina gitarrer sökte han sig till EMS (Elektroakustisk Musik i Sverige) och gick där EAM-linjen 1999-2000. Har därefter jobbat mest med modern dans samt varit delaktig i omkring ett dussin cd-utgåvor under olika namn och stilar.
”Det som mest intresserar mig konstnärligt och det som jag försöker gestalta genom mina verk är förhållandet mellan oss människor och maskinerna. Ljudlandskapen är ofta hämtade från industrier, rymdljud och olika religiösa ceremonier.”

 

Pär Johansson
Harvey Dent (2005) 3’21”
Holy random generators, Batman!
Tombeau de Lovecraft (2002-3) 25’22”
The Outsider (2003) 4’17”
“Unhappy is he to whom the memories of childhood bring only fear and sadness.”
At the Mountains of Madness (2002) 13’43”
The Colour out of Space (2002) 7’18”
“West of Arkham the hills rise wild, and there are valleys with deep woods that no axe has ever cut. There are dark narrow glens where the trees slope fantastically, and where thin brooklets trickle without ever having caught the glint of sunlight. On the gentle slopes there are farms, ancient and rocky, with squat, moss-coated cottages brooding eternally over old New England secrets in the lee of great ledges; but these are all vacant now, the wide chimneys crumbling and the shingled sides bulging perilously beneath low gambrel roofs.”
The Outsider, At the Mountains of Madness och The Colour out of Space, som tillsammans bildar sviten Tombeau de Lovecraft, är mycket löst modellerade efter tre noveller med samma namn av den amerikanske författaren Howard Phillips Lovecraft (1890-1937). Förutom för att vara en inflytelserik – men tämligen ojämn – författare av gotisk skräck- och science fiction-litteratur, är Lovecraft också känd för sin oerhört omfattande korrespondens, som bestod av omkring 100 000 (sic!) brev till vänner och kolleger. Av dessa är omkring 20 000 bevarade, och utgör en unik källa till insikt i Lovecrafts personlighet och livsåskådning, hans författarskap och estetiska hållning, hans utveckling från politiskt konservativ till Roosevelt-anhängare och aristokratisk socialist, samt – hans kärlek till katter!
Verken är visserligen musikaliska gestaltningar av vissa idéer och intrigelement i novellerna, men även om styckenas form som anknyter till respektive novells struktur, återspeglas berättelsernas innehåll bara på ett mycket ytligt plan. Det väsentliga är i stället stämningen, som i t ex At the Mountains of Madness utgörs av den melankoliska visionen av Antarktis vidsträckta, iskalla skönhet.
Sviten, som dock inte skildrar några konkreta händelser ur mitt liv, är faktiskt ett slags musikaliskt självporträtt eller självbiografi – inte utan en viss självironi, som framförallt kanske märks just i The Outsider, det verk vars form och innehåll har avlägsnat sig längst från Lovecrafts novell.
The Outsider är komponerat på EMS, i Studio Alpha, Visby och på Media Artes, Växjö.
At the Mountains of Madness är komponerat på EMS, i Studio Alpha och på Media Artes.
The Colour out of Space är komponerat på EMS och i Studio Alpha.
Pär Johansson (Sverige, f. 1972) är komponist och civilingenjör, men har även läst humanistiska ämnen. 1995-7 studerade han elektroakustisk musik (EAM) på EMS, där han även arbetat som sekreterare och lärare i akustik och ljudsyntes.
”Jag hämtar ofta inspiration ur litterära eller filosofiska källor. Min musik är därför ofta berättande, narrativ, och innehåller ibland omedelbart igenkännbara ljud, men den är knappast programmusik i traditionell mening. Inte heller är den konceptuell ljudkonst, eftersom det estetiska utförandet för mig är lika viktigt som de bakomliggande idéerna. Avsikten är att musiken skall kunna avnjutas också utan kännedom om idéinnehållet.” http://www.geocities.com/pj_composer

 


Maria Lilja
Hon sa: Blommorna (2005) ca 7’
3D-animering/video
Till videon framför Anna Lindal Ö av Marie Samuelsson
(se nedan).
Maria Lilja (f. 1958) är bildkonstnär, utbildad på Konstfack i Stockholm 1981–86 (skulptur); vidareutbildad inom interakitiv media 1999-2000. Konstnärlig verksamhet inom måleri, foto, video och digital bildbehandling.

 

Jan Liljekvist
Improvisation (2005) 15’
Bergman i bitar (2001) 2’41”

”Detta är en så kallad text-ljudkomposition, ett verk där text eller röstljud spelar en stor roll. Beteckningen är faktiskt en svensk uppfinning, och svenska konstnärer, poeter och tonsättare har betytt mycket för genren, t ex Öyvind Fahlström, Åke Hodell, Lars-Gunnar Bodin, Sten Hanson, Bengt-Emil Johnson och Ilmar Laaban.
Även om tonsättaren blygsamt säger om verket att
”även den störste av konstnärer måste väl kunna stå ut med att man driver lite med honom …?”,
så tycker vi nog att denna lilla komposition gör mycket mer än driver med konstnären i fråga.” – Pär Johansson
Serenad för stråkar (2003) 6’
En serenad. För stråkar.
Från CD:n ”The strange and incredible world of Dr. Jayne Insane & the Gutbucket Philharmonicks”, FYCD 1022.
Spamfilter shortcomings (2004) 3’31”
The words in this piece came to my Hotmail-address during a couple of days in august 2004. The voices come from the speech program in AppleWorks:
Vicki – american woman, 35 years old
Agnes – american woman, 35 years old
Victoria – american woman, 35 years old
The sounds consist of the warning signals from an ordinary Apple computer:
Funk
Submarine
Sosumi
No processing has been done, just sorting.
Beehive (2003) 2’09”
Jan Liljekvist (f. 1962) har studerat komposition för bl a Lars-Gunnar Bodin, Rolf Enström och Anders Blomqvist på EMS EAM-linje 1999-2000. På 1980-talet gitarrist och sångare i skrammelrockbandet The Shoutless som gjorde ett antal skivor och turnerade i Europa. Numera fiolist i Två Fisk och En Fläsk, lovordad grupp med medeltida ballader på repertoaren. Turnerar med black metal-bandet Månegarm och medverkar som musiker och kompositör i olika dans- och teatersammanhang. http://www.jayneinsane.com

 

Mario Mary
Signes émergentes (2003) 15
“Today's real contemporary music is one that generates emerging signs in relation with aesthetical trends of the new century.”
The macro-form of the work is organised in two parts, Haulie and Bouges, Bouges!, which can also be played separately, lasting nine and six minutes respectively. The first has relentless articulations that give rhythm into the musical discourse and print a tenacious character to the music. The second is a kind of study in spatialisation possibilities for eight channels.
The work is an INA-GRM commission, and won first prize in the 2003 Bourges Competition for electroacoustic tape music without instruments.


Mario Mary (Argentina, f. 1961) studerade komposition, datormusik och dirigering vid La Plata-universitetet i Argentina. 1992 började han studera vid bl a GRM i Paris, och avlade 2001 doktorsexamen i konstens estestik, vetenskap och teknik vid Paris VIII-universitetet, där han undervisar i ljudsyntes och ljudbearbetning. Han har vunnit pris i flera kompositions-tävlingar och är internationellt verksam som gästtonsättare och föreläsare.


Anna Romgard
Anna Romgard (f. 1972) är bildkonstnär, utbildad vid bl a Gerlesborgsskolan i Stockholm och Bohuslän. Hon har tidigare samarbetat med Jan Liljekvist i verken Venus Pre-Birth och Private Underground.

Marie Samuelsson – Anna Lindal
Ö (2002) ca 7’

Anna Lindal, soloviolin
Anna Lindal framför Marie Samuelssons verk Ö till Maria Liljas animering Hon sa: Blommorna.
”En ensam violin, men alls icke bräcklig. Stycket ritar en vandrares karta. Kanske är kartan blott en hägring som finns för att den måste finnas, där i det karga motstånd som heter tystnad. En väckande ton ger sig in i mörker för att väva en plats för både melodi och paus. Kartan talar om språk och stumhet och hur de definierar och prövar varandra. Violinen syr vägar som förgrenar sig – det är som att se sprucken mark från hög höjd, jordsprickor, växters få bårder, tunna rännilar. De syns och de kan snabbt försvinna in i mörkret igen.” – Eva Runefelt
Marie Samuelsson (f. 1956) studerade 1987-1995 komposition för Sven-David Sandström och Daniel Börtz och elektroakustisk komposition för Pär Lindgren på musikhögskolan i Stockholm. Innan studierna var hon verksam som musiker och kompositör i olika sammanhang. Hennes musik har blivit karakteriserad som fysisk, uppvisande starka uttryck, och hon har fått en lång rad verk beställda och framförda på konserter, i radio och TV av olika ensembler och orkestrar i Sverige och utomlands.
”Jag började som musiker och arbetade tidigt med dans, kanske är det därför jag alltid har varit intresserad av begreppen intellekt och kropp. Konstmusiken har länge varit en mycket akademisk konstform där intellektet högt värderats. Jag tycker att det är intressant att arbeta mer holistiskt, musiken beskriver olika tillstånd där intellektet och kompositoriska bearbetningar hela tiden ställs mot det mer primitiva eller kroppsliga. Där finner jag min nerv.”
Anna Lindal (f. 1954) studerade för Sven Karpe vid Musikhögskolan i Stockholm och fortsatte sedan sina studier i Schweiz. Hon har tidigare spelat i den svensk-franska stråktrion Trio des Lyres och var under 18 år andre konsertmästare i Kungliga Filharmoniska Orkestern. Hon ägnar sig numera mest åt kammarmusik, både i äldre och nyare former, och det är som uttolkare av nutida musik hon har nått sina största framgångar. Anna Lindal är sedan 2001 gästprofessor i violin vid Musikhögskolan i Stockholm.theArtfulTechnofuckingMediahippies
C.Anders Wallén – Zachris Trolin
soundTrack (2005)
Interaktiv ljudplats
mindTextures (2005)
Videoinstallation

theArtfulTechnofuckingMediahippies är ett konstnärskollektiv, som i denna föreställning består av Zachris Trolin och C.Anders Wallén. Kollektivet arbetar med datorbaserad, realtids ljud- och videokonst. Ett av kollektivets måtton är ”you’ve got to fuck up the technology you’ve got rather than let the technology fuck you up” eller ”technology can make things too perfect – it can dehumanize you if you let it”.
Det vi visar i Hide 2005 är dels en videoinstallationen mindTextures, som anpassats för detta tillfälle, och soundTrack, en interaktiv SoundSpace-installation på grus.


C. Anders Wallén (f. 1950) är bildkonstnär utbildad på Konstfack (måleri, 1970-75), men ägnar sig numera främst åt digitala medier.
”Jag är målare, älskar arbetet med färg och pensel och måleriets problem. Mitt möte med datorn, som ett oöverträffat verktyg att komplicera arbetet, bjuda motstånd och möjligheter. Det mötet var för mig en naturlig utveckling av mitt måleri och konstnärliga arbete.”


Zachris Trolin (f. 1981) studerar sedan 2000 data- och systemvetenskap på Stockholms Universitet, filosofi vid Södertörns Högskola samt påbörjar EAM-linjen på EMS hösten 2005. Har gått två år på konstskolan Paletten, Stockholm (2002-2004).
”Jag arbetar med bl a arkivmaterial, VJ, EAM samt ambient och generativ musik. Mitt kulturella arbete utgår med hög frekvens från arkivmaterial som syntetiseras med riktningar inom tekniken och filosofin. Resultatet är, likaså högfrekvent, berättelser vars essens inte är i linje med sin materia.” http://www.artfultechnofuckingmediahippies.se

 

 
 

 

Vägbeskrivning: HIDE Kulturbrott, Hideviken på norra Gotlands ostkust,
ca fyra mil norr om Visby i Hellvi socken.

29/06 2005

sommarensProgram | Hompage |