Föreställningen ”Avbrott” genomförs för första gången, uruppförande i Hide Kulturbrott 8,9 juli 2005. HIDE Kulturbrott ligger vid Hideviken på norra Gotlands ostkust,
ca fyra mil norr om Visby i Hellvi socken.
Föreställningen har sin grund i det för Hide specialskrivna verket ”Six Interludes” av den världsberömde svenske tonsättaren Sven-David Sandström. Uruppförande fredagen den 8 juli med en föreställning den 9 juli 2005.

Föreställningen är en sammanstöpning
av flera olika konstformer; musik, dans, bild och ljus. Detta har möjliggjorts genom att idé och produktion av föreställningen är kreerad av Hidegruppen och GotlandsMusiken tillsammans. I grunden ligger alltså det specialskrivna verket av Sven-David Sandström De övriga konstformerna samverkar och interagerar med musiken på olika sätt t.ex. spelar musikerna på klangstenar som Pye Engström har skapat. Tanken är att det sammantaget skall ge publiken en helt ny och spännande upplevelse där tvära kast mellan uttrycken skall bidra till att göra det hela till en nydanande helhet.

Dessa två föreställningar är de första i en förhoppningsvis lång tradition i Kulturbrottet där föreställningen hela tiden skall tillåtas att förändras till något nytt varje år den sätts upp.

I årets föreställning medverkar: Sven-David Sandström -tonsättare, GotlandsMusikens Blåsorkester, Jan Risberg - dirigent, Martin Orraryd -slagverk, Daniel Saur -slagverk, Carl Orrje -piano, Helena Högberg - koreograf, Tommy Håkansson - dansare, Jessica Mazzi - dansare, Monica Mengarelli - dansare, C. Anders Wallén -konstnär, Zachris Trolin -eam-tonsättare, Pye Engström -konstnär, Marcus Wrangö - eam-tonsättare, Coste Apetrea -gitarr, Maud Karlsson -dansare, Björn PerssonBluerBand/Örjan Klintberg -bas, Tommy Broström -trummor, Jonas Granberg -saxofon, Ulf Grönhagen -ljusdesign, Magnus Johnsson -ljudtekniker, Moqi Simon Trolin -konstnärlig rådgivare.

 
Avbrott är ett samarrangemang av Hidegruppen och GotlandsMusiken med stöd från Statens Kulturråd, Gotlands Kommun, Gotlandspress och Folkuniversitetet Gotland.

 
 

 

Vägbeskrivning: HIDE Kulturbrott, Hideviken på norra Gotlands ostkust,
ca fyra mil norr om Visby i Hellvi socken.

29/06 2005

sommarensProgram| Hompage |