AVBROTT I HIDE

HideKulturbrott är en av Gotlands mest spännande kulturarenor. Det tycker i alla fall de flesta som har varit på platsen. Trots att väggarna i brottet är av kall rå kalksten utstrålar den en värme och en mjukhet som lockar … för att inte tala om den fantastiska akustiken.

Med detta scenario i tankarna började, Hidegruppen (konstnärerna Pye Engström, Eva Trolin, C.Anders Wallén, koreografen Helena Högberg och kulturinnovatören Örjan Klintberg) ljusdesignen Ulf Grönhagen samt Erik Skagerfält och Gunnela Frumerie från GotlandsMusiken, att tala om hur man skulle kunna utveckla en föreställning som tar avstamp inte bara från Kulturbrottets unika förutsättningar utan också från de olika konstformer man representerar.

Tanken är att på ett nyskapande och lustfyllt sätt integrera olika konstformer till en för publiken hel föreställning som kan bli ett årligt återkommande evenemang i Kulturbrottet.
För att förverkliga dessa visioner behövs en musikalisk grund att stå på. Därför kontaktades en de stora svenska tonsättarna, Sven-David Sandström, som efter ett besök i Kulturbrottet föll för förutsättningarna och accepterade på stående fot. Sven - David som för närvarande är verksam i Bloomington , USA har anknytning till Gotland genom sitt långvariga arbete som en av kuggarna i utvecklingen av Gotlands Tonsättarskola i Visby.

Premiären av stycket, som kommer att ha namnet ”AVBROTT”, är tänkt att gå av stapeln sommaren 2005.

Med vänlig hälsning Erik Skagerfält, GotlandsMusiken