Sponsorer och bidragsgivare:1993
Cementa AB
Slite Stenhuggeri AB


1994
Cementa AB
Slite Stenhuggeri AB
Wessmans Musikförlag
Gotlands Konstskola
Folkuniversitetet
BUS
Bungemuseet
Visby Cementvaru AB
Slite Glasmästeri
Kulturföreningen Roxy
J.Hultmans Entrepenad AB


1995
Länstyrelsen Gotlands Län
Cementa AB
Kulturföreningen Roxy
Bungemuseet


1996
Konstnärsnämnden - Sveriges Bildkonstnärsfond
Nordkalk Storungs AB
Gotlands Kommun
Länstyrelsen Gotlands Län
Cementa AB
Wessmans Musikförlag
Gotlands Konstskola
Folkuniversitetet
Bungemuseet
SKANSKA
Gute Tug
Scancem Research AB
Slite Glasmästeri
Författarcentrum Öst
Multimedia Network
Kulturföreningen Roxy
Gotlands Länsteaterförening
J. Hultmans Entreprenad AB
BilCity
All - Reklam AB
Kerstin och Bertil Malmberg
Lafarge Nordiska Kalciumaluminater


1997
Stiftelsen Framtidens Kultur
Statens Kulturråd
Nordkalk Storungs AB
Wessmans Musikförlag
Bungemuseet
Gute Tug
Cementa AB
Intron AB


1998
Sponsorer/Bidragsgivare till projektet HIDEArtfusion
Kultur i hela landet, Kulturdepartementet
Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Statens Kulturråd
Arbetscentrum, Gotland
Totte Bogren
Wessmans Musikförlag
VisbyInteractiveStudios*1999
För infrastrukturell utveckling (scen, scentak, loger, TC-länga mm)
Gotlands Kommun/Enheten för Regional utveckling/Nutek
/
GEAB
Storungs/Partek
AN Byggkonstruktion
Studieförbundet Vuxenskolan
ABF
Föreningen Hidegruppens medlemmar2000

Kulturstipendium från Christina och Torsten Anderssons fond för Kultur och Småföretagaranda på Gotland
Studieförbundet Vuxenskolan
Lantmännen i Slite
Slite TV-tjänst


2001
DBW 1814; Sällskapet De Badande Wännerna (bänkar till publiken)
Wessmans Musikförlag

Kulturföreningen Roxy2002
ABF
Kulturföreningen Roxy

2003
Stiftelsen Framtidens Kultur
Gotlands kommun
Visby Internationella Tonsättarcentrum
Längmanska Kulturfonden
EMS/Svenska Rikskonserter
Jannes cykel o trädgårdsmaskiner
Wessmans Musikförlag
Kulturföreningen Roxy
ABF
Kulturoma
Åkessons musik| Kontext | Hemsida |