Fakta och koncept

Hide Kulturbrott är den sammanfattande rubriken för ett interartiellt forskningsprojekt i ett nedlagt stenbrott på norra Gotland.

Bakgrund

Hidegruppen bildades 1993 av fyra konstnärer som initierat den kulturella verksamheten i det nerlagda stenbrottet i Hide. Gruppen bildade Föreningen Hidegruppen och har sedan 1995 ett tioårigt arrendeavtal med markägaren AB Gotlands Kalkverk/CEMENTA AB.


Syfte

Att under en 10 årsperiod utveckla verksamheten i kulturbrottet till ett Europeiskt interartiellt forskningsprojekt. Att använda det f.d. stenbrottet som mötesplats. Verksamheten skall styras och formas av de deltagande konstnärernas arbete och deras behov. Korsbefruktning är en förutsättning för konstnärlig förnyelse och utveckling. Kulturbrottet blir en forskningsyta där konstnärer kan utveckla sina olika uttrycksätt. Där man förr bröt sten bryter vi nu kultur.