Hedningarna


"Alltid häftigare i Hide"
9augusti Visby
10augusti HIDE
På vår nya scen

Irländsk afton
QUILTY och kören Öronfröjd i samspel
Tisdag 29 juni

HideBlues
16juli

Sommarkurs i forumteater
12 juli – torsdag 15 juli

JODU & NÄDU
dockspels-äventyr
25 och 28 juli

 

 
 

| Projekt | Homepage |