Hidegruppens aktiviteter 1995

Möte 5/2
Söka pengar
möte med Länsstyrelsen
Idéer
Möte 26/3
Frågor
Ekonomi
Länstyrelse
arrendeavtal med Euroc
bildar förening
ansökningar till
revisor
Möte 1/5
Frågor Org.nr
Arrendeavtal
ekonomi
Möte 11/5
Frågor Org nr: bilagor, diverse papper
Arrendeavtal efter samtal med KRO jurist
möte
Möte 12/6
Frågor: Inga pengar från
All verksamhet 1995 inställd
Hedningarna spelar 8 augusti dock
Vi planerar för 1996
Söka pengar från Länstyrelsen för markfix, tak
Hitta en producent
Ska vi ha tema?
Gästutställare 1996
Ta kontakt med Filtutställning-producenter
Musikönskningar
Möte 10/7
Frågor: Vi har sökt och fått 28 000 kr i anslag från Länsstyrelsen
konserten 8/8 med Hedningarna och
Thomas DiLeva
har kontaktat K för
servering och medeltidsklädda vakter till brottskanten
Vi använder anslagna medel till det nödvändiga
eldragningarna och skyltar
Försäkringar: Vad är vårt ansvar?
Träffas i Hide i morgon
Möte 11/7 Hide
Frågor: GEAB:s dragning
Möte 3/8
Frågor: Genomdrag av praktiska frågor före konserten 8/8
Eldragning klar, markutjämning klar, svar från kommunen om toa, dom tar inte på sig det. Postgirot klart: betalat räkningar Väntar på räkningar från
Trycka tröjor hos
Facklor och marschaller så folk hittar ut
Frivilliga till scenbygge på söndag, bänkhämtning, parkeringsvakter, biljettkassor, eldvakter samt rivning av scen, bänkkörning, städning
Möte 14/8
Frågor: Pratade om framtiden. Visioner.
ett möte sista helgen i oktober. För att spåna om sommaren. Var och en bjuder in någon eller några som
vedebörande vill arbeta med, lära sig, av lyssna på.
I seminariumform eventuellt
Möte 5/9 Länsstyrelsen
Söka pengar
Möte 14/9
Ekonomi, diverse räkningar måste betalas
Vi spånade om framtiden
Ansökningarna måste ordnas, ekonomiskt underlag tas fram.
Möte 24/9
Frågor: Nästa helg när våra inbjudna kollegor kommer
Möte 30/9
Möte 1/10
Möte 6/10 Länsstyrelsen
Möte 9/10
Frågor: Ansökningar
Telefon till R
Möte 10/10
Frågor: Ansökningar
Möte Kulturnämnden
Presentation av Hide Kulturbrott
Möte 7/11 Konstkommittén
ansökning till seminarium
Möte 8/11
Kulturnämnden
Nike TV1 (24/11)
Möte 2/12 Ansökningar, planering

 
 
| Projekt | Homepage | 1995 |