1994 Utställningen Hide Kulturbrott
medverkande konstnärer: Pye Engström, Stina Lindholm,
Eva Trolin, C. Anders Wallén
Utställningsperiod: 25/6-21/8

Teater:Teaterensemblen spelade 'Richard III' av Shakespeare,
alla dagar utom lördagar 17/6-8/7

Dans: 5/8 'Dansverk I': Helena Högberg/Annika Boholm.

Musik: 8/8 Konsert med Hedningarna

Happening: 12/8 Slavateatern gör 'Utomhusförlopp'

Ett stort tack till:
Cementa/Euroc
BUS
Luddes schakt
Leif Lövkvist schakt och transport
Slite stenhuggeri AB
GEAB
Bengt Malmqvist
Hultmans Grus och Schakt
Gotlands Konstskola/Folkuniversitetet
Visby Cemtvaru AB
Biraths Färgmakeri