Varför det nedlagda stenbrottet i Hide?

 
 

Utdrag ur katalogen Genius Loci / Platsens Ande 1993:

"Trettiosex konstnärer gör i sommar 'ingrepp' på var sin utvald plats, spridda över hela Gotland, från norr till söder. Genous Loci, latin för Andens Plats, är utgångspunkten för denna utställning i den gotländska naturen och kulturmiljön. Utställarna är skulptörer bosatta på Gotland, året runt eller på sommaren. Genius Loci-projektet pågpår samtidigt som den internationella utställningen Baltic Sculpture i Visby."

Vi som valde att göra våra 'ingrepp' i Hide var konstnärerna Pye Engstöm, Stina Lindholm, Eva Trolin, C. Anders Wallén. Vi fick 'låna' stenbrottet av Slite CementenUtställningsperiod: 20/6-15/9 1993


Vi ordnade konstvandringar för: Hide tomtförening 20/7, Cementa 12/8, Lövsta 20/8, Gotlands Konstförening 11/9

Och bjöd in Slavateatern som genomförde Genrep 6/8, Händelser 11/8 och Den dunkles väg 13/8

Och när sommaren var slut började vi planera för nästa sommar,
och så har det fortsatt ..........