HIDElogo
HIDEnSEEK
INFORMATION till Konstnären; Hide & Seek är en utställning där konstnären själv placerar ut sin konst i Hidekulturbrott. Alla verk är registrerade och har en numrerad märkbricka tillhandahållen av HideKulturbrott. Upphittaren av ett verk kan köpa det och därefter ta det med sig. Köparen registrerar via SMS köpet av verket och anger verkets ID-NUMMER och sitt eget NAMN och ADRESS och har då rätt att flytta verket. Upphittaren faktureras av Konstnären.
Endast registrerade verk, med märkbricka och idnummer, får deponeras i brottet. Brottets omfattning och deltagande konstnärers namn framgår av informationstavlor vid kulturbrottets entréer. Den deltagande konstnären ansvarar för sina verk.
Är du intresserad?,
HIDE&SEEK öppnar sommaren 2011

Vänligen maila oss!

INFORMATION till Publiken; Hide & Seek är en utställning där du som konstletare söker din konst i kulturbrottet. För att ha rätt att röra konsten du hittar måste du köpa/registrera dina fynd. Konstverken har ett individuellt nummer som står skrivet på den märkbricka som är fäst vid verket. Där hittar du också det telefonummer du skall SMSa och ange dit namn och id-nummret på ditt fynd. När du sms-registrerat ditt köp har du rätt att ta med dig verket från brottet för att senare betala konstnären som fakturerar dig.
Respektera konstverkens placering, rör dem inte innan du köpt.
Var du kan leta efter konsten?, hur stort kulturbrottet är? framgår av informationstavlor vid entrén

HIDE&SEEK öppnar sommaren 2011

| startsida |

 
 

HIDE KULTURBROTT är den sammanfattande rubriken för ett interartiellt forskningsprojekt med utgångspunkt från ett nedlagt stenbrott på norra Gotland.
Där man förr bröt sten bryter vi kultur...
Vägbeskrivning: HIDE Kulturbrott, Hideviken på norra Gotlands ostkust,
ca fyra mil norr om Visby i Hellvi socken.
2010 08 23