Program sommaren 2001

•22-29 juli
"UFO i Hide"

Barnteater
Ove Patterson, Sven Bjärhall, Magnus Engström


•3 augusti
Ungdomskonsert med:
Aldo
Kincaid
Bones Band
Flörpan Lörpan projekt
Maida Vale
Allt ditt é vårt
Arrangörer: Elin Engström, Linn Klintberg, Maja Engström


•25 augusti
kl. 15.00
Baltic Centre for Writers and Translators:
För vindoch våg.
Internationell poesiresa på Gotland.