Program sommaren 2000

Hidegruppen har tilldelats stipendium från

Christina och Thorsten Anderssons fond
för Kultur och Småföretagande på Gotland


Vi tackar och känner oss hedrade.

Fondens motivering att tilldela Kulturföreningen Roxy och Hidegruppen vardera
10.000 kronor för "deras insatser för att förnya det gotländska kulturlivet.
Insatserna överensstämmer väl med fondens syfte att stödja
verksamhet som "...sätter fantasin i rörelse och skapar gemenskap."

Belöningen utdelades av Landshövding Lillemor Arvidsson
i samband med Gotlands Fornvänners årsmöte den 20 juni


29 och 30 augusti Föreställning i månsken
Skulptur: Pye Engström
Dans: Helena Högberg
Musik: Visby blåsarkvintett
Ljus: Ulf Grönhagen

| Projekt | Homepage |